Live-score API coverage for: Romania (ID: 36)

For Romania we provide live-score coverage for 8 leagues. They are:

  • Liga I (ID: 58)-
  • Cup (ID: 180)-
  • League Cup (ID: 287)-
  • Liga I:: relegation (ID: 455)-
  • Liga I:: championship (ID: 462)-
  • Liga I:: qualification (ID: 651)-
  • Super Cup (ID: 673)-
  • Liga II (ID: 816)-